De theorielessen zijn bedoeld voor iedereen die de basiselementen van de muziektheorie wil leren en voor iedereen die zijn theoretische kennis wil verdiepen.

In de lessen wordt onder meer aandacht besteed aan:
Opbouw van het notensysteem Toonladders
Opbouw van intervallen Ritme en maat
Akkoorden en hun functies Kwintencirkel

Je leert je gevoel voor timing en ritme verder te ontwikkelen zodat je zelfstandig ritmedictees kunt opstellen. Door regelmatig te oefenen raak je gewend aan de verschillende notaties van bladmuziek. Jouw gehoor wordt getraind, zodat
je intervallen, akkoorden en tonen tot een bepaalde graad moeiteloos kunt benoemen.
home popzang trompetra workshops muziektheorie galerie contact data protection